Sidhuvud 400x98

Expedition             Tel: 031 968200
                             
Skiftesvägen 13
475 45 Fotö                            

Församlingskassan - Bg: 5105-2413
 
(inkl. missionskassa)
Läger m.m             - Bg: 5633-6027 
Omsorgskassan      - Bg: 5147-9061
Swish                    - 123 199 84 59

Kontaktperson: Mats Jansson
                       Tel: 0706 96 09 80 
Mail: kontakt@sionforsamlingen.se

                         George Gustafsson
                         Tel: 0706 59 17 54

Ungdomsledare     Mail: fotoung@sionforsamlingen.se 
 

Samtalsgrupp                           Tel: 0706 96 09 80
Kontaktperson Mats Jansson  
                     

Omsorgsgrupp                         Tel: 031 966905
Kontaktperson Ester Albinsson
                     

Uthyrning
Café Boa                                                                 
Johan Jörnetrand, Tel: 0703 15 08 20
Sion                                                                 
Carl Gustaf Gustafsson, Tel: 031 967593