Sidhuvud 400x98

Expedition
Skiftesvägen 13
475 45 Fotö                            

Församlingskassan 
 
(inkl. missionskassa)

Läger   

Omsorgskassan    

Swish                   

Administration
Helena Jansson 0737-039238
helena@sionforsamlingen.se

Ordförande
George Gustafsson 
Tel. 0706 59 17 54

Vice ordförande
Mats Jansson
Tel. 0706 96 09 80

Ungdomsledare
fotoung@sionforsamlingen.se
 

 

Samtalsgrupp
Kontaktperson:
Mats Jansson 0706 96 09 80
                     

Omsorgsgrupp
Kontaktperson:
Ester Albinsson 031-96 69 05

Uthyrning
Café Boa                  
Johan Jörnetrand
0703 15 08 20

Sion                                                   Carl Gustaf Gustafsson
031 967593

Onsdag-Torsdag 10:00-14:00
Tel:
031 968200
Mail: kontakt@sionforsamlingen.se

Bg: 5105-2413Bg: 5633-6027

Bg: 5147-9061


123 199 84 59