Sidhuvud 400x98

Expedition                                  Tel: 031-968200
Skiftesvägen 13                           
475 45 Fotö                            

Församlingskassan                       Bg: 5105-2413
 
(inkl. missionskassa)
Läger mm                                   Bg: 5633-6027 
Omsorgskassan                           Bg: 5147-9061

 

Kontaktperson Mats Jansson             
                      Tel: 0706 96 09 80
Mail: kontakt@sionforsamlingen.se
                      George Gustafsson
                      Tel: 0706 59 17 54
 

Ungdomsledare     
Mail: fotoung@sionforsamlingen.se 
                  

Samtalsgrupp                            Tel: 0706 96 09 80
Kontaktperson: Mats Jansson  
                     

Omsorgsgrupp                           Tel: 031 966905
Kontaktperson: Ester Albinsson
                     

Uthyrning
Café Boa                 Johan Jörnetrand, Tel: 0703 15 08 20
Sion                 Carl Gustaf Gustafsson, Tel: 031 967593