Sidhuvud 400x98

Expedition                  
Skiftesvägen 13        

475 45 Fotö                            
 

Församlingskassan
(inkl. missionskassa)

Läger                                   

Omsorgskassan                           

Administration
Helena Jansson 0737-039238
helena@sionforsamlingen.se

Ordförande
George Gustafsson 
Tel. 0706 59 17 54

Vice ordförande
Mats Jansson
Tel. 0706 96 09 80
 

Ungdomsledare     
fotoung@sionforamlingen.se
                  

Samtalsgrupp                  
Kontaktperson:
Mats Jansson 0706-960980

Omsorgsgrupp                 
Kontaktperson:
Ester Albinsson 031 966905

Uthyrning
Café Boa                 
Johan Jörnetrand
0703 15 08 20

Sion
Carl Gustaf Gustafsson, Tel: 031 967593

Onsdag-Torsdag 10:00-14:00
Tel:
031-96 82 00
Mail: kontakt@sionforsamlingen.se


Bg: 5105-2413
'


Bg: 5633-6027 


Bg: 5147-9061