Sidhuvud 400x98

Till höger finns en fil med lite information angående lägret till Sjöbonäs.
Se ytterligare information på Instagram.