Sidhuvud 400x98

omsorg

Sionförsamlingen har en omsorgsgrupp som har till uppgift att besöka och uppmuntra medlemmar som av olika anledningar inte har möjligt att vara med i församlingens Gudstjänster och samlingar. Det är viktigt att vi som anhöriga eller vänner meddelar omsorgsgruppen när någon hamnat på sjukhus eller har blivit långtidssjuk och finns i sitt hem och som skulle uppskatta att få ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också till uppgift att ta hand om uppvaktning vid högtidsdagar.

Behöver du någon att samtala och be med, kontakta nedanståend.
 
Kontakt:
Therese Jörnestrand
Telefon: 0763 37 72 99

Victor Jörnestrand
Telefon: 0722 42 66 91


Ester Albinsson
Telefon 031 96 69 05

samtal/själavård

Ibland har vi behov av att samtala med någon om andliga frågor, få vägledning, hjälp i förbön eller med något djupare själavårdsbehov. Sionförsamlingen har några personer avskilda för denna uppgift och som gärna hjälper dig i samtal eller i förbön, vid behov så hjälper vi också till att förmedla andra kontakter för att du alltid ska kunna få hjälp.
Alla personer som finns i omsorgs- och samtalsgruppen har tystnadsplikt och har också undertecknat ett löfte om det. Därför kan du lita på att det som sägs i samtalen alltid kommer bevaras i förtroende.
 
Kontaktperson för samtalsgruppen är:
Tim Nådevik
Telefon 0706 96 09 80