Sidhuvud 400x98

omsorg

Sionförsamlingen har en omsorgsgrupp som har till uppgift att besöka och uppmuntra medlemmar som av olika anledningar inte har möjligt att vara med i församlingens Gudstjänster och samlingar. Det är viktigt att vi som anhöriga eller vänner meddelar omsorgsgruppen när någon hamnat på sjukhus eller har blivit långtidssjuk och finns i sitt hem och som skulle uppskatta att få ett besök från församlingen.
Omsorgsgruppen har också till uppgift att ta hand om uppvaktning vid högtidsdagar.
 
Kontaktperson för omsorgsgruppen är:
Ester Albinsson
Telefon 031 966905

samtal/själavård

Ibland har vi behov av att samtala med någon om andliga frågor, få vägledning, hjälp i förbön eller med något djupare själavårdsbehov. Sionförsamlingen har några personer avskilda för denna uppgift och som gärna hjälper dig i samtal eller i förbön, vid behov så hjälper vi också till att förmedla andra kontakter för att du alltid ska kunna få hjälp.
Alla personer som finns i omsorgs- och samtalsgruppen har tystnadsplikt och har också undertecknat ett löfte om det. Därför kan du lita på att det som sägs i samtalen alltid kommer bevaras i förtroende.
 
Kontaktperson för samtalsgruppen är:
Mats Jansson
Telefon 0706-96 09 80