Sidhuvud 400x98

Information Årsmöte över Zoom

Söndag 28/2 2021 kommer Sionförsamlingen ha sitt årsmöte. Detta kommer ske via Zoom. Här nedan följer information om hur du kommer igång med Zoom.

På vår Youtube-sida finner du instruktionsfilmer för att komma igång med Zoom. För att komma direkt till dem klickar du på någon av länkarna nedan:
Instruktioner för Zoom webbläsare på dator klicka här!
Instruktioner för Zoom på mobil eller surfplatta klicka här!

Om du istället vill läsa instruktioner finns det nedan. Först följer instruktioner för att använda Zoom på din webbläsare på datorn, lite längre ned finner du instruktioner för Zoom på mobil eller surfplatta. Klicka på bilderna för att förstora.

Instruktioner för deltagande i Zoom via webbläsare på dator!
 

1. Börja med att öppna upp din webbläsare. (Tips för dig med MacBook är att använda en annan webbläsare än deras standardwebbläsare Safari då micken inte verkar gå använda i Safari. Har du inte en MacBook kan du strunta i denna parentes.) 
2. Tryck på adressfältet och skriv in zoom.us. Tryck sedan på Enter.

3. Nu har du kommit till Zooms hemsida. Här finns många alternativ men egentligen bara ett som du behöver bry dig om. Klicka på texten ”JOIN A MEETING”. 

4. Då kommer du till sidan på bilden nedan. Tryck på fältet med texten ”Meeting ID or Personal Link Name”. Här skriver du sedan in koden 272 043 5346. Klicka sidan på ”Join”.

5. Klicka därefter på ”Launch Meeting”. 

6. Då dyker följande två alternativ upp. För dig som inte har en mailadress, välj den nedre. Detta fungerar även för dig som har en mailadress men vill göra det så enkelt som går. Klickar du på alternativet som är inringat med rött kommer Zoom att öppnas direkt i din webbläsare, så som beskrivet nedan. (Om du klickar på det övre alternativet kommer ett program att laddas ned till datorn. Då kommer inloggning att krävas.)

7. Därefter: 
1.     Fyller du i ditt namn i fältet med texten ”Your Name”
2.     Klickar i rutan bredvid texten ”I’m not a robot”
3.     Klicka på ”Join”

4.     När du klickat i rutan bredvid texten ”I’m not a robot” kan det hända att du ombeds verifiera att du inte är en robot på ytterligare ett sätt. I vissa fall dyker det nämligen upp bilder liknande de två exemplen nedan. Motiven på bilden kan variera. Som du ser på de två exemplen nedan är det första en stor bild och det andra flera små. 
I det första exemplet står det ”Select all squares with trafic lights.” Sv. ”Välj alla rutor med trafikljus på”. Du ska då helt enkelt klicka i de bilder som du kan se trafikljus på. (OBS! Motivet kan variera och därmed också vad det är de vill att du ska leta efter i bilderna!) Klicka sedan på ”VERIFY”. 
I det andra exemplet står det istället ”Select all images with a bus.” Sv. ”Välja alla bilder med en buss på”. När du gjort detta klickar du på ”VERIFY”. 

Ex. 1

Ex. 2

8. Snart är du inne på mötet och kan se oss andra! När du kommer hit är det bara att vänta på att styrelsen släpper in dig.

Välkommen in på årsmöte! Nu är den svåra biten avklarad!

Instruktioner och tips vid användandet av Zoom!

1. Det första du möter när du kommer in på Zoom kommer vara styrelsen i bild (alltså inte Tims ansikte i dåligt ljus), samt andra som tagit sig till mötet. Om du har en webbkamera så ha gärna på den. Det är alltid trevligare att se varandra. Längre ned visas hur du slår av och på din webbkamera. 

2. För att få upp menyn i Zoom är det bara att röra musen över bilden så dyker menyn upp längst ner. I menyn kommer flera alternativ upp. Längst till höger kan du klicka av och på din mikrofon. Det bästa är att låta den vara av tills om du ska säga något. Annars riskerar vi få rundgång. Första gången du trycker på denna symbol kommer du få upp följande fönster som syns i bild två nedan. Tryck då på ”Join Audio by Computer”. 

När mikrofonen är av syns detta genom att symbolen i hörnet då får ett rött sträck över sig.

3. Samma princip gäller även för nästa symbol. Denna symbol gäller dock din kamera. Här klickar du av och på din bild och väljer på så sätt om du vill synas eller inte. Att den är av märker du genom att du inte längre syns i bild, utan bara ditt namn. Men också genom att du ser ett rött sträck över symbolen, precis som med mikrofonen.

4. Vid sluten röstning kommer vi använda oss av något som Zoom kallar Poll. Styrelsen kommer då att dela ett förberett frågeformulär från sin dator med de frågor som ska behandlas. Formuläret dyker då automatiskt upp i din ruta. Du kommer då kunna läsa den aktuella frågan. När du läst igenom frågan och bestämt dig för vilket svar du vill rösta på klickar du i rutan, antingen för ”Ja” eller ”nej”. Sedan klickar du på ”Submit”. Sedan är röstningen klar.

5. Under nästa symbol står det Participants (sv. Deltagare) här kan du se vilka och hur många som deltar på mötet. Här kan du även lyfta din hand om du vill begära ordet. Detta gör du genom att klicka på ”Raise hand”. Glöm då inte att sedan trycka på samma knapp igen, som nu heter ”Lower hand”, för att ta ned din hand igen.

Här följer lite extra för den som vill lära sig mer. Du kan dock helt och fullt delta i årsmötet utan denna information.

6. Därefter följer en grönfärgad symbol med texten ”Share Screen”. Denna och symbolen med texten ”More” kan du helt strunta i. Istället går vi på symbolen med texten ”Chat” under. Här kan du skriva till de andra deltagarna på mötet. Du kan då välja att skicka till alla som deltar på mötet genom att välja ”Everyone”. Om du istället vill skicka till enbart en av deltagarna klickar du på den blå symbolen med texten ”Everyone”, då dyker det upp en lista på de som deltar i mötet. Välj där den person du vill skicka ditt meddelande till. Den blå symbolen kommer då istället för ”Everyone” innehålla namnet på personen du skickar till. Glöm inte att ändra tillbaka till ”Everyone” igen om du vill skicka till alla.

7. Längst upp i högra hörnet kan du välja hur du vill se de andra deltagarna. Du kan välja mellan ”Gallerieview”, då ser du allihopa samtidigt i små bilder, eller ”Talkview”, då syns den som talar i en lite större ruta. Detta är en smaksak. Du kan här även välja ”Full screen” vilket gör så att Zoom fyller upp hela datorns fönster.

8. För att avsluta mötet kan du antingen vänta på att styrelsen avslutar, då stängs mötet ned för alla, eller så klickar du på den röda knappen ”Leave”.


Tveka inte att höra av dig om det är något du behöver hjälp med eller undrar över!

Instruktioner för deltagande i Zoom på dator eller surfplatta!


1.     Börja med att gå till din app-butik. På Iphone heter den App Store, på Android heter den istället Play Store.  Exemplen kommer från Iphone men principen är densamma.

2. Väl inne på din app-butik letar du upp sökfunktionen. Klicka i sökfältet och skriv ”Zoom”. Sök. Hämta ned appen som heter ”ZOOM Cloud Meetings”. 

3. Leta upp appen på din telefons hemskärm och öppna den.

4. Väl inne på appen klickar du på det blåa fältet med texten ”Join a Meeting”.

5. Du ombeds då 1. att fylla i "Meeting ID". Här fyller du i det mötes-id som du fått med i utskicket med resterande dokument inför årsmötet, d.v.s. det andra utskicket. 2. Fyll sedan i ditt för- och efternamn. Om ni är flera kan ni skriva namnen på de som är med. 3. Klicka sedan på ”Join”.

6. Du kommer då hit (fast det bör vara ditt eget ansikte i bild). Klicka då på den blå knappen ”Join with Video”.

7. Då dyker denna text upp. Då är det bara vänta på att styrelsen släpper in dig på mötet.

8. För att få upp menyn i Zoom klickar du på din skärm på telefonen eller surfplattan. Här finns några olika symboler som går att trycka på. Viktigast är mikrofonsymbolen som du hittar i det vänstra nedre hörnet.

Du klickar av och på din mikrofon genom att klicka på symbolen. När ljudet är på ser den ut som på den mittersta bilden ovan. Se till att den endast är på om du tänker säga något. När den är av ser du ett rött sträck över symbolen, som i den tredje bilden ovan. Detta är det absolut viktigaste du behöver veta väl inne på Zoom.

9. Nästa symbol är en kamera. Den funkar på samma vis. Du slår av och på din bild genom att klicka på symbolen. Återigen är den av om du ser ett rött sträck över den.
 

10. Om det vid något tillfälle skulle behövas en sluten röstning kommer det att automatiskt dyka upp ett formulär på din skärm. Du behöver alltså inte göra något för att det ska dyka upp. Läs igenom frågan och klicka på ditt svar. När du ser att ditt svar, ”Ja” eller ”Nej”, blir blått trycker du på ”Submit”. Då skickas din röst till styrelsens dator och du har röstat. Din röst blir då helt anonym.

11. Den gröna symbolen ”Share Content” behöver vi inte bry oss om eftersom den funktionen är avstängd. Nästa efter den heter ”Participants”, (sv. deltagare). Klickar du på den får du upp en lista med deltagarna i mötet. Om du kommit in här och vill tillbaka till Zoom, klickar du på ”Close” i det högra hörnet.

12. Symbolen med tre punkter som heter ”More”. Här finner du flera olika alternativ. Viktigast är den översta ”Raise Hand”. Klickar du på denna bild så syns en liten hand vid ditt namn och din bild. Den här funktionen kan du använda om du vill ha ordet. Det går även att komma in genom att slå på sin mikrofon för att tala om att du vill ha ordet. Detta kan dock kännas svårt, då är ”Raise Hand” ett bra alternativ. När du klickat på ”Raise Hand” kommer menyraden automatiskt försvinna. När du fått ordet är det viktigt att komma ihåg att klicka in på more igen och klicka på ”Lower Hand” som du hitta på samma plats som du tidigare hittade ”Raise Hand”. 

Precis under ”handen” hittar du ”Chat”. Här kan du skriva till de andra som deltar i mötet. Om du bara klickar på textrutan och skickar ett meddelande kommer det till ”Everyone”, d.v.s. alla deltagare. Vill du skicka till någon särskild på mötet klickar du på ”Everyone”. Då kommer en lista upp med deltagarna. Klicka på den du vill skicka till. Glöm inte bort att ändra tillbaka till ”Everyone” om du vill skicka till alla igen. För att komma bort från chatten klickar du på "Close" eller "Cancel" så kommer du till förgående sida.

13. För att lämna mötet klickar du på den röda knappen ”Leave” eller så kan du vänta på att styrelsen klickar av mötet, då avslutas mötet för alla.
 

Tveka inte att höra av dig om det är något du behöver hjälp med eller undrar över!